Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017

 

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Năm học 2016 - 2017 trường THPT Yên Phong 1 tuyển sinh vào lớp 10 gồm 738 học sinh được phân làm 16 lớp từ 10Ao đến 10A15.

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017

Tác giả: Ban CNTT